Creadansa amb la meva estimada tribu | Creadanza con mi querida tribu

[CAT] Em sento afortunada i feliç de formar part d’aquest grup de dones estimades que vaig conèixer a través de les meves primeres classes de dansa creativa. Ens anomenem “la tribu” i som 10 dones amb una connexió molt màgica i especial.

Avui fa 11 anys que estàvem ballant i compartint escenari amb el “Creadansa”, un espectacle solidari de dansa creativa que vam fer a Sant Vicenç de Castellet.

Aquest espectacle va ser un repte per a cadascuna de nosaltres i diverses vegades ens hem preguntat com vam ser capaces de fer-ho. Sempre arribem a la mateixa conclusió: és l’energia de la tribu, la il•lusió, el respecte i l’estimació que compartim. Juntes ho vam fer possible i vam reunir la força per una causa bonica que anava més enllà de nosaltres mateixes. Va ser un gran aprenentatge i un moment que recordem sempre amb molta felicitat.

Moltes gràcies a tothom qui ho va fer possible.

Us estimo tribu! ♥️

——————————

[CAST]

Me siento afortunada y feliz de formar parte de este grupo de mujeres queridas que conocí a través de mis primeras clases de danza creativa. Nos llamamos “la tribu” y somos 10 mujeres con una conexión muy mágica y especial.

Hoy hace 11 años que estábamos bailando y compartiendo escenario con el “Creadansa”, un espectáculo solidario de danza creativa que hicimos en Sant Vicenç de Castellet.

Este espectáculo fue un reto para cada una de nosotras y en varias ocasiones nos hemos preguntado cómo fuimos capaces de hacerlo. Siempre llegamos a la misma conclusión: es la energía de la tribu, la ilusión, el respeto y el cariño que compartimos. Juntas lo hicimos posible y reunimos la fuerza para una bonita causa que iba más allá de nosotras mismas. Fue un gran aprendizaje y un momento que recordamos siempre con mucha felicidad.

Muchas gracias a todas las personas que lo hicieron posible.

¡Os quiero tribu! ♥️

Quina és la teva paraula guia per al 2024? | ¿Cuál es tu palabra guía para el 2024?

[CAT] Tornant d’un viatge familiar a London aquest Nadal, em vaig comprar una revista que porta per títol “Psychologies (UK Edition)”. A la pàgina 22 em vaig trobar un article de la Yasmina Floyer (basat en les expertes Susannah Conway i Dra Sula Windgassen) que porta per títol “What’s your word?” (Quina és la teva paraula?). L’article proposa oblidar-se dels proposits ambiciosos que sovint ens fem el darrer dia de l’any i substituir-los per una única paraula que ens serveixi de guia i ens permeti canalitzar les nostres intencions d’una manera més clara i efectiva.

L’article suggereix que no cal ser estrictes amb aquesta pràctica i per tant podem decidir triar una frase, o més d’una paraula o canviar-la durant l’any si ho considerem oportú.

Jo he decidit triar dues paraules que em serveixin de guia a nivell personal i professional: CALMA i FLUIR.

I tu? Et ve de gust compartir les teves paraules?

Que tinguis un feliç 2024!

——————————————-

[CAST] Volviendo de un viaje familiar a London estas Navidades, me compré una revista que lleva por título “Psychologies (UK Edition)”. En la página 22 me encontré un artículo de Yasmina Floyer (basado en las expertas Susannah Conway y Dra Sula Windgassen) que lleva por título “What’s your word?” (¿Cuál es tu palabra?). El artículo propone olvidarse de los propósitos ambiciosos que a menudo nos hacemos el último día del año y sustituirlos por una única palabra que nos sirva de guía y nos permita canalizar nuestras intenciones de forma más clara y efectiva.

El artículo sugiere que no es necesario ser estrictos con esta práctica y por tanto podemos decidir elegir una frase, o más de una palabra o cambiarla durante el año si lo consideramos oportuno.

Yo he decidido elegir dos palabras que me sirvan de guía a nivel personal y profesional: CALMA y FLUIR.

¿Y tú? ¿Te apetece compartir tus palabras guía?

¡Que tengas un feliz 2024!

T’esforces o forces el teu cos

 

[CAT]

Quan et mous o fas qualsevol tipus d’exercici físic:  t’esforces? o forces el teu cos?

La barrera entre esforçar-te i forçar el cos marca una gran diferència en el propi benestar.

Esforçar-te és una invitació a explorar les teves possibilitats de moviment, amb una consciència profunda del que és possible a cada moment. Així doncs, esdevé una pràctica enriquidora per a la millora física i emocional quan la realitzes escoltant i acompanyant el teu cos amb atenció, amorosament i respectant els teus límits.

D’altra banda, forçar el teu cos implica una actitud més impositiva i gens respectuosa. És el resultat d’anar més enllà dels límits naturals del cos de manera brusca i sense considerar la seva resposta. Quan forces, deixes d’escoltar les senyals que el cos t’envia i això et pot conduir a tensions, lesions o altres problemes de salut física i emocional.

Entre esforçar-me i forçar el meu cos, jo tinc molt clar el que vull fer. Forçar-me a nivell físic o emocional en alguns moments de la meva vida sempre m’ha acabat passant factura a nivell de salut. És per aquest motiu que ja fa gairebé 20 anys que em vaig començar a formar en diferents tècniques de moviment i de consciència coporal i totes les meves i els meus mestres m’han ensenyat la importància de respectar el cos i, fins a tot, a fer molts dels moviments fluïdament i sense esforç. Així doncs, tant a la meva vida personal com a les formacions que imparteixo, hi ha paraules que (em) repeteixo molt sovint:   MOU-TE SENSE FORÇAR, ESCOLTA EL TEU COS, RESPECTA’T, CUIDA’T, ESTIMA’T…

I tu? Què en penses?

—————————————-

[CAST]

Cuando te mueves o haces cualquier tipo de ejercicio físico: ¿te esfuerzas? o ¿fuerzas tu cuerpo?

La barrera entre esforzarte y forzar el cuerpo marca una gran diferencia en el propio bienestar.

Esforzarte es una invitación a explorar tus posibilidades de movimiento, con una conciencia profunda de lo que es posible en cada momento. Así pues, se convierte en una práctica enriquecedora para la mejora física y emocional cuando la realizas escuchando y acompañando a tu cuerpo con atención, amorosamente y respetando tus límites.

Por otra parte, forzar tu cuerpo implica una actitud más impositiva y nada respetuosa. Es el resultado de ir más allá de los límites naturales del cuerpo de forma brusca y sin considerar su respuesta. Cuando fuerzas, dejas de escuchar las señales que el cuerpo te envía y esto puede conducirte a tensiones, lesiones u otros problemas de salud física y emocional.

Entre esforzarme y forzar mi cuerpo, yo tengo muy claro lo que quiero hacer. Forzarme a nivel físico o emocional en algunos momentos de mi vida siempre me ha pasado factura a nivel de salud. Es por este motivo que hace casi 20 años que empecé a formarme en diferentes técnicas de movimiento y de conciencia coporal y todas mis maestras y maestros me han enseñado la importancia de respetar el cuerpo e, incluso, a realizar gran parte de los movimientos fluidamente y sin esfuerzo. Así pues, tanto en mi vida personal como en las formaciones que imparto, hay palabras que (me) repito muy a menudo:   MUÉVETE SIN FORZAR, ESCUCHA TU CUERPO, RESPÉTATE, CUÍDATE, QUIÉRETE…

¿Y tú? ¿Qué piensas?

Recorda respirar

[CAT]

“Recorda respirar” és una frase que dic molt sovint durant les classes i tallers que imparteixo. I no només a l’inici per portar la consciència al cos i a la respiració, sinó també per coordinar-la amb el moviment.

Tot i que podem respirar de manera automàtica sense ser-ne conscients, aquesta automatització pot resultar un inconvenient quan la respiració deixa de ser harmònica i es bloqueja, ja que sovint no ens n’adonem.

Acostumem a dedicar poc temps a observar la nostra respiració, a vegades fins i tot perquè tenim massa coses a fer. I és justament en aquests moments quan encara és més important observar-la i ser-ne conscients, doncs molt probablement descobrirem un bloqueig en el patró natural de la respiració. I si en aquell moment ens adonem que no estem respirant bé, sempre tenim la possibilitat de poder-hi fer alguna cosa per tal de que aquesta respiració sigui saludable i pugui sumar enlloc de restar.

Et proposo que reflexionis sobre la teva respiració ara mateix:

  • Com estàs respirant ara?

  • Per on entra l’aire?

  • Per on surt?

  • On notes el moviment de la respiració en el teu cos? A la part alta de la teva caixa toràcica? a la part baixa de la teva caixa toràcica? a l’abdomen? a tot arreu?

  • Et dones temps per assaborir cada respiració?

Hi ha moltíssimes altres preguntes i dinàmiques sobre la respiració que practiquem a classe, però la més bàsica i essencial és parar i observar-la.

T’animo a que observis la teva respiració en diferents moments del dia, no només en quietud, sinó també quan camines o fas altres activitats. Si t’acostumes a fer-ho veuràs que es pot convertir en una eina molt valuosa (i al mateix temps gratuïta!) per millorar la teva pràctica i el teu benestar general.

————————–

[CAST]

“Recuerda respirar” es una frase que digo muy a menudo durante las clases y talleres que imparto. Y no sólo al inicio para llevar la conciencia al cuerpo y la respiración, sino también para coordinarla con el movimiento.

Aunque podemos respirar de forma automática sin ser conscientes de ello, esta automatización puede resultar un inconveniente cuando la respiración deja de ser armónica y se bloquea, ya que a menudo no nos damos cuenta.

Solemos dedicar poco tiempo a observar nuestra respiración, a veces incluso porque tenemos demasiadas cosas que hacer. Y es justamente en estos momentos cuando aún es más importante observarla y ser conscientes de ella, pues muy probablemente descubriremos un bloqueo en el patrón natural de la respiración. Y si en ese momento nos damos cuenta de que no estamos respirando bien, siempre tenemos la posibilidad de poder hacer algo para que esta respiración sea saludable y pueda sumar en lugar de restar.

Te propongo que reflexiones sobre tu respiración ahora mismo:

  • ¿Cómo estás respirando ahora?

  • ¿Por dónde entra el aire?

  • ¿Por dónde sale?

  • ¿Dónde notas el movimiento de la respiración en tu cuerpo? ¿En la zona alta de la caja torácica? ¿en la zona baja de tu caja torácica? ¿en el abdomen? ¿en todas partes?

  • ¿Te das tiempo para saborear cada respiración?

Hay muchísimas otras preguntas y dinámicas sobre la respiración que practicamos en clase, pero la más básica y esencial es parar y observarla.

Te animo a que observes tu respiración en diferentes momentos del día, no sólo en quietud, sino también cuando caminas o realizas otras actividades. Si te acostumbras a hacerlo verás que se puede convertir en una herramienta muy valiosa (¡y al mismo tiempo gratuita!) para mejorar tu práctica y bienestar general.

Algunes cançons per acomiadar-nos abans de vacances | Algunas canciones para decirnos adiós antes de vacaciones

Aquesta setmana he guiat les darreres sessions abans de les vacances d’agost del dos tipus de classes que imparteixo de manera regular (setmanalment) de setembre a juliol:

–  Classes de Moviment per al benestar a Manresa: classes especialment indicades per a gent gran però obertes a altres edats, on alternem el moviment lliure i el moviment guiat.

–  Classes de Dansa Meditativa/5 ritmes® : Aquesta classe la faig en modalitat online els dilluns i en modalitat presencial els dimarts a Manresa. Son classes més lliures on només dono alguna indicació per estimular el moviment.

M’agrada començar les classes amb música tranquil·la posant consciència plena en la respiració i en el moviment. La idea és deixar-se guiar per les sensacions i acompanyar el cos, mobilitzant-lo amorosament, amb cura i respecte, buscant moviments que aportin benestar.

A les classes de Moviment per al benestar d’aquesta setmana he començat amb aquesta cançó per anar estimulant el moviment lliure:

I després he seguit amb aquesta cançó mentre anava guiant estiraments i un automassatge:

A les classes de Dansa Meditativa/5 ritmes®  (online i presencial) d’aquesta setmana he començat amb aquestes cançons:

 

Seguidament, tant en una classe com en l’altra, he posat algunes cançons amb una miqueta més de ritme per mobilitzar el cos de cap a peus. La idea és que jo vaig anomenant la part del cos on enfocar l’energia i cada persona va explorant moviments de manera lliure. A les classes de Moviment per al benestar qui ho prefereix també te l’opció d’imitar el meu moviment. Aquestes son algunes de les cançons que he fet sonar aquesta setmana:

 

Seguidament, a les classes de Moviment per al benestar, he posat aquesta cançó per desplaçar-nos i moure’ns una estona per l’espai que ens envolta:

I a les classes de Dansa Meditativa/5 ritmes®  (online i presencial), per connectar amb el ritme staccato (un dels 5 ritmes), he triat aquesta cançó:

I també he fet sonar diferents cançons relacionades amb finalitzar alguna cosa, acomiadar-se i dir-se adéu. Per exemple, a les classes de Dansa Meditativa/5 ritmes®  (online i presencial), en el ritme fluït (un dels 5 ritmes) he posat aquesta cançó

I en el ritme líric (un altre dels 5 ritmes) he fet sonar aquesta cançó

I relacionada amb el fet de finalitzar alguna cosa, a les classes de Moviment per al benestar he posat aquesta:

I tant a les classes de Moviment per al benestar, com a les classes de Dansa Meditativa/5 ritmes®  (online i presencial), he fet sonar aquesta cançó del Guillem Roma que, com totes les d’ell, m’encanta!

Finalment, tant en una classe com en l’altra, he acabat amb la mateixa cançó, que m’ha servit per entrar a la quietud (el darrer ritme dels 5 ritmes®), calmar cos i ment i descansar.

Com pots veure, hi ha estona darrere de cada classe, planificant-la, construint-la i buscant les músiques que millor s’adapten a l’objectiu de cada sessió. Requereixen temps i ser-hi plenament en tots els sentits. I tot i que m’encanta la meva feina, també necessito vacances per descansar. Així que, com ja és habitual, m’agafo tot l’agost de vacances i al setembre reprendré novament aquestes classes amb molta il·lusió.

Que passeu un molt bon estiu, balleu tant com us vingui de gust i ens retrobem al setembre!

 

Curs de Relaxació i Gestió de l’estrès | Curso de Relajación y gestión del estrés

[CAT]

És un plaer seguir formant part de l’escola d’estiu del Col·legi de Docents i Professionals de la cultura que aquest any arriba a la seva 50a edició. El curs que ofereixo enguany és el següent:

Relaxació i gestió de l’estrès
Dies:                10, 11, 12 i 13 de juliol
Horari:           De 9 a 14 hores
Total hores:   20
Modalitat:      presencial
LLoc:               Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14 (Barcelona)

Descripció: Curs pràctic i vivencial per aprendre a gestionar l’estrès, alliberar tensions i afavorir el benestar a través de cinc eines essencials: la respiració, l’escàner corporal, l’automassatge, el moviment i l’atenció plena o mindfulness. Portar roba còmoda, mitjons i tovallola.

Metodologia activa i vivencial basada en l’aprenentatge pràctic a través de dinàmiques individuals i grupals. Pràctica reflexiva posterior per integrar l’experiència.

I per celebrar la 50a edició aquest any ofereixen una quota única de 70€ per a Col·legiats i 115€ per a no col·legiats que et permet inscriure’t a tots els cursos que vulguis.

Ja estan obertes les inscripcions! Pots consultar tota l’oferta formativa a www.cdl.cat/escola-destiu

Per inscriure’t directament a aquest curs, ho pots fer-ho en aquest enllaç    (Places limitades a 20)

————————————————–

[CAST]

Es un placer seguir formando parte de la escuela de verano del Colegio de Docentes y Profesionales de la cultura que este año llega a su 50 edición. El curso que ofrezco este año es el siguiente:

Relajación y gestión del estrés
Días:                  10, 11, 12 y 13 de julio
Horario:           De 9 a 14 horas
Total horas:     20
Modalidad:      presencial
Lugar:               Escuela Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14 (Barcelona)

Descripción: Curso práctico y vivencial para aprender a gestionar el estrés, liberar tensiones y favorecer el bienestar a través de cinco herramientas esenciales: la respiración, el escáner corporal, el automasaje, el movimiento y la atención plena o mindfulness. Llevar ropa cómoda, calcetines y toalla.

Metodología activa y vivencial basada en el aprendizaje práctico a través de dinámicas individuales y grupales. Práctica reflexiva posterior para integrar la experiencia.

Y para celebrar la 50 edición este año ofrecen una cuota única de 70€ para Colegiados y 115€ para no colegiados que te permite inscribirte en todos los cursos que quieras.

¡Ya están abiertas las inscripciones! Puedes consultar toda la oferta formativa en www.cdl.cat/escola-destiu

Para inscribirte directamente en este curso, puedes hacerlo en este enlace    (Plazas limitadas a 20)

Winefulness entre vinyes al Celler Fargas Fargas | Winefulness entre viñedos en la Bodega Fargas Fargas

[CAT] Torna novament el “Cicle d’activitats de bosc i vinya” organitzat per la Ruta del vi de la DO Pla de Bages.

Aquest cicle consisteix en 5 activitats de diferents àmbits per donar a conèixer i gaudir de les vinyes envoltades de bosc que donen singularitat als vins de la DO Pla de Bages. Tot i que cal inscripció prèvia, totes les activitats son gratuïtes ja que estan finançades pel projecte “Leader Natura i Vida Silvestre” que promou el desenvolupament sostenible dels espais naturals de Catalunya.

Em fa molta il·lusió compartir que entre aquestes activitats hi ha un taller de Winefulness entre vinyes al Celler Fargas Fargas de la DO Pla de Bages que guiaré el diumenge 4 de juny de 2023 a les 11h. T’animo a inscriure’t a aquesta activitat de benestar i a conèixer el preciós entorn d’aquest celler que convida a la relaxació i a la calma.

Descripció del taller

Els bonics paisatges de vinya de la DO Pla de Bages ens conviden a una connexió plena amb la natura i amb la nostra pròpia essència.

En aquesta activitat, a través de la pràctica del mindfulness (ó atenció plena), aprendrem a connectar cos i ment al moment present per gaudir de qualsevol experiència amb plenitud.

Amb el winefulness aplicarem aquesta actitud al món de la vinya i del vi, contemplant l’entorn de vinya i obrint tots els nostres sentits davant d’una copa de vi del Celler Fargas Fargas.

Quan:    Diumenge 4 de juny de 2023

Hora:     De 11 a 12.30h  (Un cop acabada l’activitat, a partir de les 12.30h, t’animo a quedar-te al wine bar del celler. A mi m’encanta anar-hi a fer el vermut i t’asseguro que s’hi està de meravella)

On:         Celler Fargas Fargas (Salelles)

Preu:    Gratuït amb reserva prèvia

Si t’interessa, pots inscriure’t clicant aquí 

T’animo a consultar totes les activitats aquí i també la programació de la Fira Viba (Fira del vi del Bages) que es durà a terme del 27 de maig al 5 de juny de 2023 (www.firaviba.cat)

Ens hi veiem? Salut i fins ben aviat!

————————————–

[CAST]

Vuelve nuevamente el “Ciclo de actividades de bosque y viñedo” organizado por la Ruta del vino de la DO Pla de Bages.

Este ciclo consiste en 5 actividades de diferentes ámbitos para dar a conocer y disfrutar de los viñedos rodeados de bosque que dan singularidad a los vinos de la DO Pla de Bages. Aunque se requiere inscripción previa, todas las actividades son gratuitas ya que están financiadas por el proyecto “Leader Natura y Vida Silvestre” que promueve el desarrollo sostenible de los espacios naturales de Cataluña.

Me hace mucha ilusión compartir que una de estas actividades es un taller de Winefulness entre viñedos en la Bodega Fargas Fargas de la DO Pla de Bages que guiaré el domingo 4 de junio de 2023 a las 11h. Te animo a inscribirte a esta actividad de bienestar y a conocer el precioso entorno de esta bodega que invita a la relajación y a la calma.

Descripción del taller

Los hermosos paisajes de viñedo de la DO Pla de Bages nos invitan a una conexión plena con la naturaleza y con nuestra propia esencia.

En esta actividad, a través de la práctica del mindfulness (ó atención plena), aprenderemos a conectar cuerpo y mente en el momento presente para disfrutar de cualquier experiencia con plenitud.

Con el winefulness aplicaremos esta actitud al mundo de la viña y del vino, contemplando el entorno de viña y abriendo todos nuestros sentidos frente a una copa de vino de la Bodega Fargas Fargas.

Cuando:    Domingo 4 de junio de 2023

Hora:         De 11 a 12.30h (Una vez terminada la actividad, a partir de las 12.30h, te animo a quedarte en el wine bar de la bodega. A mí me encanta ir a hacer el vermut y te aseguro que se está de maravilla)

Donde:      Celler Fargas Fargas (Salelles)

Precio:      Gratuito con reserva previa

Si te interesa, puedes inscribirte clicando aquí

Te animo a consultar todas las actividades aquí y también la programación de la Feria Viba (Feria del vino del Bages) que se llevará a cabo del 27 de mayo al 5 de junio de 2023 (www.firaviba.cat)

¿Nos vemos? ¡Salud y hasta pronto!

Tallers de Winefulness a Urpina

Dimecres vaig impartir una sessió de Consciència plena i winefulness entre vinyes per a professionals de la salut en aquest bonic entorn d’Urpina, de la Fundació AMPANS

Pots llegir més informació en el següent enllaç:

Dissabte de la setmana vinent, dia 24 de setembre de 2022, a les 18.30h torno a impartir una sessió de Winefulness entre vinyes a Urpina, aquesta vegada dins de la Festa de la Verema d’Urpina que està oberta a tots els públics i que ofereix diverses activitats molt interessants.

Per a més info i per reservar la teva plaça:

https://ampans.cat/actualitat/festa-de-la-verema/

Ens hi veiem?

Sobre on et recolzes quan estàs asseguda? | ¿Sobre dónde te apoyas cuando estás sentada?

[CAT]

Quan estàs asseguda, sobre on et recolzes?

a) sobre els ísquiums?

b) sobre la musculatura del perineu?

És important fer-ho sobre els ísquiums, no només per la seva naturalesa òssia sinó perquè si ho fem sobre el perineu alterem la postura natural de la columna.

Encara que no siguem fisioterapeutes, cal conèixer el nostre cos i la nostra estructura per fer-ne un ús saludable.

El cos i el moviment em fascinen i m’encanta apuntar-me a cursos o seminaris de formació contínua per aprendre noves tècniques. A principis del 2020 (abans del covid) vaig fer un curs de “Menopausa harmoniosa” a Wellco Wellbeing® seguint la metodologia d’Anatomia per al moviment® desenvolupada per la Blandine Calais-Germain i el seu equip al llarg de més de 40 anys d’investigació.

En el curs vam aprendre exercicis per reforçar els ossos i la musculatura de diferents articulacions del cos, i en especial aquelles que es veuen més afectades per la menopausa (els canells, la caixa toràcica i les vèrtebres toràciques, els malucs i el sòl pelvià).

Ara bé, amb o sense menopausa, tothom necessitem aprendre moviments per “regar” els ossos i mantenir-los el màxim de saludables. I per això és important prendre consciència del cos i dels seus diferents nivells. Podem començar anant a la part més física i donar-nos temps per sentir el propi esquelet, la nostra estructura, el nostre suport.

A les meves classes i cursos fem diferents exercicis per sentir els ossos i els nostres recolzaments, a través de la visualització, l’auto massatge i el moviment. A vegades porto també il•lustracions per ensenyar alguna part del cos.

Fa temps que tenia ganes de comprar-me un esquelet per poder-lo utilitzar com un recurs més. Un esquelet petit no està tan ben fet ni és tan real com els grans i te parts que no s’articulen, però per la meva feina és suficient per explicar alguns conceptes i funcionaments. Ara bé, us he de confessar que em feia una mica de “iuiu” tenir un esquelet a casa. Però finalment me l’he comprat. Quan ahir me’l van portar, només veure’l em va venir automàticament un nom al cap: “Niky”. Encara no se d’on ha sortit aquest nom, però m’agrada. Suposo que amb la “i” em resulta més “cuqui” (hahaha). Per una banda, ja us dic que no serà una de les decoracions que deixaré al menjador ni al dormitori. Però estarà en algun lloc visible del pis, faré l’exercici de contemplar-lo amb amor i me l’emportaré de tant en tant a les classes.

I em pregunto per què els esquelets acostumen a donar-nos aquesta espècie de mal rotllo. Imagino que perquè els associem a la mort. Però tothom en portem un a dins i sort en tenim d’aquest esquelet en el qual ens podem recolzar. I si comencem a mirar els esquelets amb una nova mirada? Potser canviarà la nostra manera de relacionar-nos amb els nostres ossos i farem tot el possible per a mantenir-los amb vida.

___________________________

[CAST]

Cuando estás sentada, ¿sobre dónde te apoyas?

a) ¿sobre los isquiones?

b) ¿sobre la musculatura del perineo?

Es importante hacerlo sobre los isquiones, no sólo por su naturaleza ósea sino porque si lo hacemos sobre el perineo alteramos la postura natural de la columna.

Aunque no seamos fisioterapeutas, es necesario conocer nuestro cuerpo y nuestra estructura para hacer un uso saludable.

El cuerpo y el movimiento me fascinan y me encanta apuntarme a cursos o seminarios de formación continua para aprender nuevas técnicas. A principios de 2020 (antes del covid) hice un curso de “Menopausia armoniosa” en Wellco Wellbeing® siguiendo la metodología de Anatomía para el movimiento® desarrollada por Blandine Calais-Germain y su equipo a lo largo de más de 40 años de investigación.

En el curso aprendimos ejercicios para reforzar los huesos y la musculatura de diferentes articulaciones del cuerpo, y en especial aquellas que se ven más afectadas por la menopausia (las muñecas, la caja torácica y las vértebras torácicas, las caderas y el suelo pélvico) .

Ahora bien, con o sin menopausia, todo el mundo necesitamos aprender movimientos para “regar” los huesos y mantenerlos el máximo de saludables. Y por eso es importante tomar conciencia del cuerpo y de sus distintos niveles. Podemos empezar yendo a la parte más física y darnos tiempo para sentir el propio esqueleto, nuestra estructura, nuestro soporte.

En mis clases y cursos hacemos diferentes ejercicios para sentir los huesos y nuestros apoyos, a través de la visualización, el automasaje y el movimiento. A veces llevo también ilustraciones para enseñar alguna parte del cuerpo.

Hace tiempo que tenía ganas de comprarme un esqueleto para poder utilizarlo como un recurso más. Un esqueleto pequeño no está tan bien hecho ni es tan real como los grandes y tiene partes que no se articulan, pero para mi trabajo es suficiente para explicar algunos conceptos y funcionamientos. Ahora bien, debo confesar que me hacía un poco de “yuyu” tener un esqueleto en casa. Pero finalmente me lo he comprado. Cuando ayer me lo trajeron, nada más verlo me vino automáticamente un nombre a la cabeza: “Niky”. Aún no se de dónde ha salido este nombre, pero me gusta. Supongo que con la “i” me resulta más “cuqui” (jajaja). Por un lado, ya os digo que no será una de las decoraciones que dejaré en el comedor ni en el dormitorio. Pero estará en algún lugar visible del piso, haré el ejercicio de contemplarlo con amor y me lo llevaré de vez en cuando a las clases.

Y me pregunto por qué los esqueletos suelen darnos esa especie de mal rollo. Imagino que porque los asociemos a la muerte. Pero todas las personas llevamos uno dentro y suerte tenemos de este esqueleto en el que nos podemos sostener. ¿Y si empezamos a mirar los esqueletos con una nueva mirada? Quizás cambie nuestra manera de relacionarnos con nuestros huesos y haremos todo lo posible para mantenerlos con vida.

Una cançó especial sobre com prendre’s la vida | Una canción especial sobre como tomarse la vida

[CAT] M’agrada explicar que va ser una necessitat personal la que em va portar a endinsar-me en el món del benestar emocional a través del cos.

Tenia el meu cos força oblidat i ni l’escoltava ni el cuidava massa. En canvi, amplificava l’altaveu de la meva ment i sovint em torturava amb exigències, pensaments repetitius sobre el que havia passat o podia passar, sobre el que podien pensar les altres persones de mi si feia alguna cosa malament i tot un seguit de diàlegs i lluites internes que no m’ajudaven massa a viure saludablement. Ara bé, acostumava a tenir un somriure als llavis i molt poca gent era conscient del que arribava a patir per dins.

Les diferents pràctiques de relaxació, meditació i dansa conscient m’han ajudat molt a aprendre a escoltar-me i a donar-me temps per cuidar el meu cos i la meva ment. M’ajuden a estar present, a explorar diferents camins, a obrir-me a diferents possibilitats, a permetre’m “diferents” maneres de ser “jo mateixa” sense judicis ni crítiques…

Aquestes tècniques de meditació i dansa conscient també m’ajuden a deixar anar totes aquelles càrregues que no m’aporten res i em treuen força per poder donar el millor de mi als que m’envolten. En aquest sentit ara mateix tinc clar el que prioritzo a la meva vida i he après a dir “no” a moltes coses que m’allunyen d’allò que és saludable. Encara em queda molt per aprendre, però confio que encara em quedi molt de temps per seguir aprenent.

I com és que t’explico ara tot això? Doncs tota aquesta “dissertació” ve d’una cançó que vaig posar dilluns a la classe online de dansa meditativa que subscric des del principi al final. Porta per títol “Renuncio”, està interpretada per El Jose i El Manin i és tota una declaració d’intencions sobre com prendre’s la vida.

A mi m’ajuda a deixar anar les exigències i els “bla-bla-bla” mentals, a obrir-me a cada moment, a sentir, a fluir, a respectar-me…i quan la ballo se m’il·lumina la cara i somric…un somriure relaxant i autèntic…

I a tu? Que la gaudeixis!

—————————

[CAST] Me gusta contar que fue una necesidad personal la que me llevó a adentrarme en el mundo del bienestar emocional a través del cuerpo.

Tenía mi cuerpo bastante olvidado y ni lo escuchaba ni lo cuidaba demasiado. En cambio, amplificaba el altavoz de mi mente y a menudo me torturaba con exigencias, pensamientos repetitivos sobre lo ocurrido o lo que podía ocurrir, sobre lo que podían pensar las demás personas de mí si hacía algo mal y toda una serie de diálogos y luchas internas que no me ayudaban demasiado a vivir saludablemente. Ahora bien, solía tener una sonrisa en los labios y muy poca gente era consciente de lo que llegaba a sufrir por dentro.

Las diferentes prácticas de relajación, meditación y danza consciente me han ayudado mucho a aprender a escucharme y darme tiempo para cuidar mi cuerpo y mi mente. Me ayudan a estar presente, a explorar distintos caminos, a abrirme a diferentes posibilidades, a permitirme “diferentes” formas de ser “yo misma” sin juicios ni críticas…

Estas técnicas de meditación y danza consciente también me ayudan a soltar todas aquellas cargas que no me aportan nada y me quitan fuerza para poder dar lo mejor de mí a los que me rodean. En este sentido ahora mismo tengo claro lo que priorizo ​​en mi vida y he aprendido a decir “no” a muchas cosas que me alejan de lo saludable. Aún me queda mucho por aprender, pero confío en que todavía me quede mucho tiempo para seguir aprendiendo.

¿Y cómo es que te cuento ahora todo esto? Pues toda esta “disertación” viene de una canción que puse el lunes en la clase online de danza meditativa que suscribo desde el principio al final. Lleva por título “Renuncio”, está interpretada por El Jose y El Manin y es toda una declaración de intenciones sobre cómo tomarse la vida.

A mí me ayuda a soltar las exigencias y los “bla-bla-bla” mentales, a abrirme a cada momento, a sentir, a fluir, a respetarme…y cuando la bailo se me ilumina la cara y sonrío…una sonrisa relajante y auténtica…

¿Y a ti? Que la disfrutes!