Formació pràctica amb tècniques senzilles, efectives i fàcils d’incorporar com a hàbits saludables a la vida personal i professional.

Adreçada a diferents àmbits:

Àmbit educatiu:  escoles, instituts, associacions de mares i pares d’alumnes

Àmbit assistencial:  professionals sanitaris i sociosanitaris

Àmbit turístic:   Oficines de turisme, hotels, agències de viatge, turisme mice, biblioteques

– Àmbit enoturístic:   Cellers, Oficines de turisme, agències de viatge, turisme mice, biblioteques

Àmbit empresarial:  cursos in-company i experiències team-building

Altres col·lectius: grups de dones, gent gran, biblioteques, ajuntaments i altres organismes públics i privats

Durada, temàtica i contingut adaptats a les necessitats i peculiaritats de cada àmbit i col·lectiu en concret.

Possibilitat d’oferir algunes formacions en format online a través de zoom o altres plataformes

Per a més informació: