Moviment i Salut/Movimiento y Salud

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones | Dia internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres

[CAT]

En el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones,

cuida el teu propi moviment

i elimina també qualsevol tipus de violència cap al teu propi cos.

El moviment per a la pau

és aquell que, en lloc de forçar,

escolta, respecta i acompanya

En el Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, elimina també qualsevol tipus de violència vingui d’on vingui…

💜 Aprofita per revisar també la manera com et tractes a tu mateixa. Quines paraules et dius? Quins moviments fas?

💜 Cuida les teves paraules i els teus moviments…que siguin amoroses i amorosos…

💜 El moviment per a la pau és aquell que, en lloc de forçar, escolta, respecta i acompanya…

💜 I tu? Forces el teu cos? O et mous per a la pau?

 

[CAST]

En el día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres,

cuida tu propio movimiento

y elimina también cualquier tipo de violencia hacia tu propio cuerpo.

El movimiento para la paz

es aquel que, en lugar de forzar,

escucha, respeta y acompaña

En el Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, elimina también cualquier tipo de violencia venga de donde venga …

💜 Aprovecha para revisar también la forma en que te tratas a ti misma. ¿Qué palabras te dices? ¿Qué movimientos haces?

💜 Cuida tus palabras y tus movimientos… que sean amorosas y amorosos…

💜 El movimiento para la paz es aquel que, en lugar de forzar, escucha, respeta y acompaña…

💜 ¿Y tú? ¿Fuerzas tu cuerpo? ¿O te mueves para la paz?

Cos i Emocions/Cuerpo y Emociones, Moviment i Salut/Movimiento y Salud

Mans de dones | Manos de mujeres

[CAT]

Quina energia que es mou en un grup de dones en moviment!

M’encanta la meva feina i estic molt contenta quan venen a parlar amb mi al final del taller i em diuen “venia cansada i amb mal al cap i surto com nova!”

M’agrada predicar amb l’exemple i portar una vida relaxada, però confesso que hi ha moments en els que la vida també se’m descontrola i em fa sortir del meu centre. La vida és moviment i l’equilibri etern no existeix. Per això és important aprendre tècniques que ens ajudin a equilibrar-nos novament.

En un taller de “Relaxació i moviment” que vaig impartir recentment, venia d’una setmana molt moguda i estava amb l’energia justa, però al començar les dinàmiques vaig sentir com m’anava omplint d’energia i jo també vaig sortir del taller “com nova”!

I és que l’energia d’un grup de dones en moviment és molt potent! Moltes gràcies a tots els grups de dones que us “MOVEU” per la vostra salut i que encomaneu energia de vida al vostre entorn…

[CAST]

¡Qué energía que se mueve en un grupo de mujeres en movimiento!

Me encanta mi trabajo y estoy muy contenta cuando vienen a hablar conmigo al final del taller y me dicen “venía cansada y con dolor de cabeza y salgo como nueva!”

Me gusta predicar con el ejemplo y llevar una vida relajada, pero confieso que hay momentos en los que la vida se descontrola y me hace salir de mi centro. La vida es movimiento y el equilibrio eterno no existe. Por eso es importante aprender técnicas que nos ayuden a equilibrarnos nuevamente.

En un taller de “Relajación y movimiento” que impartí recientemente, venía de una semana muy movida y estaba con la energía justa, pero al comenzar las dinámicas sentí como me iba llenando de energía y yo también salí del taller “como nueva”!

Y es que la energía de un grupo de mujeres en movimiento es muy potente. Muchas gracias a todos los grupos de mujeres que se “MUEVEN” por su salud y que contagiáis energía de vida en vuestro entorno…