Conferències

Durada aproximada de les conferències: 1 hora + torn de preguntes

1- Viure sense pressa

En aquesta societat, moltes persones senten que, enlloc de viure, el que fan és sobreviure. La sensació de no tenir temps sovint ens angoixa i no ens permet gaudir d’allò que fem amb la tranquil·litat suficient.

En aquesta conferència reflexionem sobre aquest ritme de vida  i ens fem plantejaments per aprendre a viure d’una manera més relaxada.


2- El moviment: una eina per el teu benestar físic i emocional

El moviment és vida i font de salut. Estudis científics demostren que millora el flux sanguini i potencia funcions dels altres sistemes corporals: neurològic, circulatori, respiratori, esquelètic, muscular i psicològic.

En aquesta conferència parlem sobre els beneficis del moviment a qualsevol edat i de la importància de treballar el cos integrant tots els aspectes de la persona: físic, emocional, mental i energètic.

Veurem com amb la pràctica respectuosa de diferents tipus de moviments podem alliberar tensions corporals, augmentar l’autoestima, millorar la concentració, afavorir l’expressió emocional i sentir-nos amb més energia i vitalitat.


3- Mindfulness i tècniques de relaxació per viure millor

En una societat on les presses, l’ansietat i l’estrès afecten la nostra salut a tots nivells, cal que ens proposem actituds saludables que ens permetin retrobar un espai per a la calma i la serenitat.

En aquesta conferència parlem dels efectes positius del mindfulness i comentem diferents tècniques de relaxació que ens ajuden a connectar amb el nostre cos, escoltar-lo i alliberar-lo de les tensions per tal de sentir-nos millor, ser més creatius i eficients i afavorir unes relacions òptimes amb les persones que ens envolten.