Classes presencials dansa meditativa/5 ritmes-Ester Bach-Manresa