Tallers i Cursos

Formació adreçada a diferents àmbits:

  • Àmbit empresarial
  • Àmbit educatiu: escoles, instituts, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA)
  • Àmbit assistencial:  centres sanitaris i sociosanitaris
  • Altres col·lectius:  grups de dones, gent gran, biblioteques, ajuntaments i altres organismes públics i privats.

Tant els tallers com els cursos son pràctics, vivencials i reflexius.

Cada una de les formacions es pot oferir en format taller o en format curs:

  • Tallers: espais intensius de curta durada
  • Cursos: formacions de més durada (entre 12 i 20 hores, habitualment)

Durada, temàtica i contingut adaptats a les necessitats i peculiaritats de cada àmbit i col·lectiu en concret.


Llistat de tallers i cursos

Àmbit empresarial

1. Eines i recursos personals per reduir l’estrès

2. Mindfulness i moviment conscient per al benestar a les organitzacions

3. MoviThinking per a la innovació


Àmbit educatiu

1. Benestar emocional a través de la relaxació i el moviment

Per afavorir el benestar integral (cos-ment-emocions) a partir de dinàmiques de relaxació (automassatge, respiració, meditació), tècniques de treball corporal i diferents tipus de moviment expressiu.

2. Educar les emocions a través del cos

Per desenvolupar la consciència i l’autoconeixement personal, regular eficaçment les pròpies emocions i afavorir el benestar integral.S’utilitzen diferents tècniques de relaxació i expressió corporal.

3. Mindfulness i moviment conscient aplicat a l’aula

Curs pràctic i reflexiu on experimentaràs com aplicar mindfulness i diferents tècniques d’expressió corporal i moviment conscient a l’aula per afavorir l’aprenentatge, l’atenció, la concentració, la bona relació grupal, la creativitat i el benestar.


Àmbit assistencial (centres sanitaris i sociosanitaris)

1. Relaxació, benestar corporal i prevenció de l’estrès

Per prevenir i gestionar l’estrès i potenciar una actitud respectuosa d’escolta i diàleg amb un mateix i amb la resta del grup a través del treball corporal. S’apliquen diferents tècniques de relaxació i expressió corporal senzilles i efectives per millorar el benestar individual i grupal en un sentit integral (cos, ment, emocions).

2. Mindfulness i moviment conscient per a la reducció de l’estrès en l’àmbit sanitari

3. Tècniques creatives de treball corporal i moviment per a l’atenció a la gent gran

Metodologia específica de treball corporal, desenvolupada a partir de la meva experiència amb grups de moviment creatiu i dansa amb gent gran. Per desenvolupar una actitud d’escolta, consciència i acceptació del propi cos i per descobrir i practicar noves possibilitats d’expressió, moviment i reconnexió amb un mateix i els altres.

 


Altres col·lectius

1. Meditació Mindfulness i Moviment

Sovint s’associa la meditació amb la imatge d’una persona asseguda en quietud, però es pot meditar de moltes maneres i també en moviment.  

Meditar t’ajuda a centrar l’atenció i a practicar la consciència plena o Mindfulness i amb el moviment respectuós exercites i revitalitzes el teu cos. Combinant meditació mindfulness i moviment obtindràs els beneficis científicament provats d’aquestes practiques a nivell físic, mental i emocional.

2. Moviment corporal per a la pau

Per aprendre seqüències de moviments que t’impulsin a connectar, a moure’t i actuar des de la pau, l’amor, l’harmonia, el respecte i  l’amabilitat cap a tu mateix, cap els altres i cap el món.

3. Moviment i relaxació per cuidar el cos

Per exercitar cos i ment i augmentar el benestar emocional i vital. S’utilitzen dinàmiques de relaxació (automassatges, exercicis de respiració, estiraments, etc) i diferents tipus de moviments suaus i energètics.

4. Dansateràpia / Dansa per al benestar

Per destensar, estirar i revitalitzar el cos; practicar diferents tipus de moviments; estimular el moviment harmònic i natural de cadascú i promoure la creativitat i el benestar emocional i vital.

5. Aprèn a alliberar tensions amb l’automassatge

Instintivament reposem les mans sobre aquelles parts doloroses del nostre cos per connectar amb la calma.

Aprèn diferents tipus i tècniques simples i efectives d’automassatge que podràs aplicar a la teva vida diària i t’ajudaran a alliberat tensions, a cuidar el cos i a sentir-te millor.

6. Moviment conscient i benestar emocional per a dones