[CAT]

Quan et mous o fas qualsevol tipus d’exercici físic:  t’esforces? o forces el teu cos?

La barrera entre esforçar-te i forçar el cos marca una gran diferència en el propi benestar.

Esforçar-te és una invitació a explorar les teves possibilitats de moviment, amb una consciència profunda del que és possible a cada moment. Així doncs, esdevé una pràctica enriquidora per a la millora física i emocional quan la realitzes escoltant i acompanyant el teu cos amb atenció, amorosament i respectant els teus límits.

D’altra banda, forçar el teu cos implica una actitud més impositiva i gens respectuosa. És el resultat d’anar més enllà dels límits naturals del cos de manera brusca i sense considerar la seva resposta. Quan forces, deixes d’escoltar les senyals que el cos t’envia i això et pot conduir a tensions, lesions o altres problemes de salut física i emocional.

Entre esforçar-me i forçar el meu cos, jo tinc molt clar el que vull fer. Forçar-me a nivell físic o emocional en alguns moments de la meva vida sempre m’ha acabat passant factura a nivell de salut. És per aquest motiu que ja fa gairebé 20 anys que em vaig començar a formar en diferents tècniques de moviment i de consciència coporal i totes les meves i els meus mestres m’han ensenyat la importància de respectar el cos i, fins a tot, a fer molts dels moviments fluïdament i sense esforç. Així doncs, tant a la meva vida personal com a les formacions que imparteixo, hi ha paraules que (em) repeteixo molt sovint:   MOU-TE SENSE FORÇAR, ESCOLTA EL TEU COS, RESPECTA’T, CUIDA’T, ESTIMA’T…

I tu? Què en penses?

—————————————-

[CAST]

Cuando te mueves o haces cualquier tipo de ejercicio físico: ¿te esfuerzas? o ¿fuerzas tu cuerpo?

La barrera entre esforzarte y forzar el cuerpo marca una gran diferencia en el propio bienestar.

Esforzarte es una invitación a explorar tus posibilidades de movimiento, con una conciencia profunda de lo que es posible en cada momento. Así pues, se convierte en una práctica enriquecedora para la mejora física y emocional cuando la realizas escuchando y acompañando a tu cuerpo con atención, amorosamente y respetando tus límites.

Por otra parte, forzar tu cuerpo implica una actitud más impositiva y nada respetuosa. Es el resultado de ir más allá de los límites naturales del cuerpo de forma brusca y sin considerar su respuesta. Cuando fuerzas, dejas de escuchar las señales que el cuerpo te envía y esto puede conducirte a tensiones, lesiones u otros problemas de salud física y emocional.

Entre esforzarme y forzar mi cuerpo, yo tengo muy claro lo que quiero hacer. Forzarme a nivel físico o emocional en algunos momentos de mi vida siempre me ha pasado factura a nivel de salud. Es por este motivo que hace casi 20 años que empecé a formarme en diferentes técnicas de movimiento y de conciencia coporal y todas mis maestras y maestros me han enseñado la importancia de respetar el cuerpo e, incluso, a realizar gran parte de los movimientos fluidamente y sin esfuerzo. Así pues, tanto en mi vida personal como en las formaciones que imparto, hay palabras que (me) repito muy a menudo:   MUÉVETE SIN FORZAR, ESCUCHA TU CUERPO, RESPÉTATE, CUÍDATE, QUIÉRETE…

¿Y tú? ¿Qué piensas?

T’esforces o forces el teu cos
Etiquetat a: