[CAT]

“Recorda respirar” és una frase que dic molt sovint durant les classes i tallers que imparteixo. I no només a l’inici per portar la consciència al cos i a la respiració, sinó també per coordinar-la amb el moviment.

Tot i que podem respirar de manera automàtica sense ser-ne conscients, aquesta automatització pot resultar un inconvenient quan la respiració deixa de ser harmònica i es bloqueja, ja que sovint no ens n’adonem.

Acostumem a dedicar poc temps a observar la nostra respiració, a vegades fins i tot perquè tenim massa coses a fer. I és justament en aquests moments quan encara és més important observar-la i ser-ne conscients, doncs molt probablement descobrirem un bloqueig en el patró natural de la respiració. I si en aquell moment ens adonem que no estem respirant bé, sempre tenim la possibilitat de poder-hi fer alguna cosa per tal de que aquesta respiració sigui saludable i pugui sumar enlloc de restar.

Et proposo que reflexionis sobre la teva respiració ara mateix:

  • Com estàs respirant ara?

  • Per on entra l’aire?

  • Per on surt?

  • On notes el moviment de la respiració en el teu cos? A la part alta de la teva caixa toràcica? a la part baixa de la teva caixa toràcica? a l’abdomen? a tot arreu?

  • Et dones temps per assaborir cada respiració?

Hi ha moltíssimes altres preguntes i dinàmiques sobre la respiració que practiquem a classe, però la més bàsica i essencial és parar i observar-la.

T’animo a que observis la teva respiració en diferents moments del dia, no només en quietud, sinó també quan camines o fas altres activitats. Si t’acostumes a fer-ho veuràs que es pot convertir en una eina molt valuosa (i al mateix temps gratuïta!) per millorar la teva pràctica i el teu benestar general.

————————–

[CAST]

“Recuerda respirar” es una frase que digo muy a menudo durante las clases y talleres que imparto. Y no sólo al inicio para llevar la conciencia al cuerpo y la respiración, sino también para coordinarla con el movimiento.

Aunque podemos respirar de forma automática sin ser conscientes de ello, esta automatización puede resultar un inconveniente cuando la respiración deja de ser armónica y se bloquea, ya que a menudo no nos damos cuenta.

Solemos dedicar poco tiempo a observar nuestra respiración, a veces incluso porque tenemos demasiadas cosas que hacer. Y es justamente en estos momentos cuando aún es más importante observarla y ser conscientes de ella, pues muy probablemente descubriremos un bloqueo en el patrón natural de la respiración. Y si en ese momento nos damos cuenta de que no estamos respirando bien, siempre tenemos la posibilidad de poder hacer algo para que esta respiración sea saludable y pueda sumar en lugar de restar.

Te propongo que reflexiones sobre tu respiración ahora mismo:

  • ¿Cómo estás respirando ahora?

  • ¿Por dónde entra el aire?

  • ¿Por dónde sale?

  • ¿Dónde notas el movimiento de la respiración en tu cuerpo? ¿En la zona alta de la caja torácica? ¿en la zona baja de tu caja torácica? ¿en el abdomen? ¿en todas partes?

  • ¿Te das tiempo para saborear cada respiración?

Hay muchísimas otras preguntas y dinámicas sobre la respiración que practicamos en clase, pero la más básica y esencial es parar y observarla.

Te animo a que observes tu respiración en diferentes momentos del día, no sólo en quietud, sino también cuando caminas o realizas otras actividades. Si te acostumbras a hacerlo verás que se puede convertir en una herramienta muy valiosa (¡y al mismo tiempo gratuita!) para mejorar tu práctica y bienestar general.

Recorda respirar
Etiquetat a: