[CAT]

Aquest any la 30a edició de la Marató de TV3 va dedicada a la salut mental.

I com cada any em fa molta il·lusió tenir aquest àlbum entre les mans i anar descobrint les 30 cançons de diferents estils que em porten a obrir-me a noves veus, a nous moviments i a nous ritmes. Moltes gràcies a totes les persones del món de la música per col·laborar en aquest disc doble de manera solidària i ajudar a “trencar murs”.

Escoltar música, sentir les emocions que em transmet i moure’m per expressar-les a través del moviment i la dansa ha estat per a mi (i continua sent) una eina de gran valor terapèutic en molts moments de la meva vida. Això em va portar a cursar el Màster en Teràpia a través del Moviment i la Dansa a Les Heures (Universitat de Barcelona, 2004-2006). Van ser dos anys intensos aprenent moltes coses sobre dansa i moviment, kinesiologia, psicologia evolutiva, psicopatologia, dinàmiques de grups, etc. I també em va donar la oportunitat de fer sessions de Dansa Moviment Teràpia amb nens i nenes amb Trastorn de l’espectre autista i comprovar com la música i el moviment ens donen una oportunitat per construir ponts, vincular-nos i comunicar-nos.

La setmana passada ho explicava a la Lia, una estudiant de 2n de Batxillerat de Manresa que em va entrevistar pel seu treball de recerca sobre els beneficis de la dansa en les etapes de creixement i envelliment de les persones. Va ser un plaer conèixer-la i veure el seu entusiasme i dedicació en aquest treball. Per cert, si utilitzeu la dansa, la Lia em demana si podeu dedicar un moment a respondre una breu enquesta que ha preparat sobre els beneficis de la dansa i que trobareu al següent enllaç (Enquesta sobre els beneficis de la dansa). Moltes gràcies de part seva i també meva!

I vull acabar dient que m’agradaria que aquesta Marató de TV3 també serveixi per incloure en la recerca l’ús de disciplines com la Dansa Moviment teràpia, i així poder oferir tractaments multidisciplinaris on els diversos professionals treballin en equip per millorar la vida de les persones amb problemes de salut mental.

—————————-

[CAST]

Este año la 30 edición de la Marató de TV3 va dedicada a la salud mental.

Y como cada año me hace mucha ilusión tener este álbum entre las manos e ir descubriendo las 30 canciones de distintos estilos que me llevan a abrirme a nuevas voces, nuevos movimientos y nuevos ritmos. Muchas gracias a todas las personas del mundo de la música por colaborar en este disco doble de forma solidaria y ayudar a “romper muros”.

Escuchar música, sentir las emociones que me transmite y moverme para expresarlas a través del movimiento y la danza ha sido para mí (y sigue siendo) una herramienta de gran valor terapéutico en muchos momentos de mi vida. Esto me llevó a cursar el Máster en Terapia a través del Movimiento y la Danza en Les Heures (Universidad de Barcelona, ​​2004-2006). Fueron dos años intensos aprendiendo muchas cosas sobre danza y movimiento, kinesiología, psicología evolutiva, psicopatología, dinámicas de grupos, etc. Y también me dio la oportunidad de realizar sesiones de Danza Movimiento Terapia con niños y niñas con Trastorno del espectro autista y comprobar cómo la música y el movimiento nos dan una oportunidad para construir puentes, vincularnos y comunicarnos.

La semana pasada lo explicaba a Lia, una estudiante de 2º de Bachillerato de Manresa que me entrevistó para su trabajo de investigación sobre los beneficios de la danza en las etapas de crecimiento y envejecimiento de las personas. Fue un placer conocerla y ver su entusiasmo y dedicación en este trabajo. Por cierto, si utilizas la danza, Lia me pregunta si puedes dedicar un momento a responder una breve encuesta que ha preparado sobre los beneficios de la danza y que encontrará en el siguiente enlace (encuesta sobre los beneficios de la danza). ¡Muchas gracias de su parte y también mía!

Y quiero terminar diciendo que me gustaría que esta MaratóN de TV3 también sirva para incluir en la investigación el uso de disciplinas como la Danza Movimiento terapia, y así poder ofrecer tratamientos multidisciplinares donde los diversos profesionales trabajen en equipo para mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental.

Música, Dansa Moviment teràpia (DMT) i Salut Mental | Música, Danza Movimiento terapia (DMT) y Salud Mental