Igualtat i llibertat

[CAT]

Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures.

Rosa Luxemburg


💜 El moviment és vida i font de benestar i coincidint amb el dia de la dona, vaig publicar al meu compte d’instagram aquesta imatge per reivindicar actituds com la igualtat i la llibertat de la dona.

💜 Per igualtat em refereixo a que tant dones com homes tinguem igualtat d’oportunitats i drets.

💜 I al mateix temps que homes i dones ens pugem sentir lliures per ser com vulguem ser, per permetre’ns ser diferents i per respectar la diferència.

💜 Amb el moviment podem crear danses que ens ajudin a construir aquesta igualtat i llibertat en el món.

💜 Igualtat i llibertat per a les dones!

💜 Igualtat i llibertat per a tothom!

💜 Ens cal moure’ns i mobilitzar-nos. T’animes a fer-ho?

[CAST]

Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Rosa Luxemburgo

💜 El movimiento es vida y fuente de bienestar y coincidiendo con el dia de la mujer, publiqué en mi cuenta de instagram esta imagen para reivindicar actitudes como la igualdad y la libertad de la mujer.

💜 Por igualdad me refiero a que tanto mujeres como hombres tengamos igualdad de oportunidades y derechos.

💜 Y al mismo tiempo que hombres y mujeres nos podamos sentir libres para ser como queramos ser, para permitirnos ser distintos y para respetar la diferencia.

💜 Con el movimiento podemos crear danzas que nos ayuden a construir esta igualdad y libertad en el mundo.

💜 ¡Igualdad y libertad para las mujeres!

💜 ¡Igualdad y libertad para todo el mundo!

💜 Nos hace falta movernos y movilizarnos. ¿Te animas a hacerlo?

 

 

Moviment per a la igualtat i la llibertat de la dona | Movimiento para la igualdad y la libertad de la mujer
Etiquetat a:                            

Deixa un comentari