[CAT]

En el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones,

cuida el teu propi moviment

i elimina també qualsevol tipus de violència cap al teu propi cos.

El moviment per a la pau

és aquell que, en lloc de forçar,

escolta, respecta i acompanya

En el Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, elimina també qualsevol tipus de violència vingui d’on vingui…

💜 Aprofita per revisar també la manera com et tractes a tu mateixa. Quines paraules et dius? Quins moviments fas?

💜 Cuida les teves paraules i els teus moviments…que siguin amoroses i amorosos…

💜 El moviment per a la pau és aquell que, en lloc de forçar, escolta, respecta i acompanya…

💜 I tu? Forces el teu cos? O et mous per a la pau?

 

[CAST]

En el día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres,

cuida tu propio movimiento

y elimina también cualquier tipo de violencia hacia tu propio cuerpo.

El movimiento para la paz

es aquel que, en lugar de forzar,

escucha, respeta y acompaña

En el Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, elimina también cualquier tipo de violencia venga de donde venga …

💜 Aprovecha para revisar también la forma en que te tratas a ti misma. ¿Qué palabras te dices? ¿Qué movimientos haces?

💜 Cuida tus palabras y tus movimientos… que sean amorosas y amorosos…

💜 El movimiento para la paz es aquel que, en lugar de forzar, escucha, respeta y acompaña…

💜 ¿Y tú? ¿Fuerzas tu cuerpo? ¿O te mueves para la paz?

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones | Dia internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres
Etiquetat a:            

Deixa un comentari