Formació àmbit assistencial

Adreçada a professionals sanitaris i sociosanitaris

Formació pràctica amb tècniques senzilles, efectives i fàcils d’incorporar com a hàbits saludables a la vida personal i professional.

Durada, temàtica i contingut adaptats a les necessitats i peculiaritats de cada àmbit i col·lectiu en concret.

Possibilitat d’oferir les formacions en format online a través de zoom o altres plataformes

Proposta de cursos

Relaxació, benestar corporal i prevenció de l'estrès


Per aprendre tècniques de treball corporal senzilles i efectives per prevenir l’estrès, alliberar tensions i millorar el benestar individual i col·lectiu en un sentit integral (cos, ment i emocions).

S'utilitzen 5 eines essencials: la respiració, l’escàner corporal, l’automassatge, el moviment i l’atenció plena o mindfulness.
Gestió de l'estrès amb la Meditació i el TxiKung


El TxiKung és una pràctica d’origen xinès que coordina la respiració conscient amb una sèrie de postures i seqüències de moviments suaus i fluids.

La Meditació ens ajuda a enfocar la ment, a practicar la consciència plena i a cultivar la serenitat i la pau interior.

Combinant aquestes dues pràctiques mil·lenàries no només es promou la relaxació i la reducció de l’estrès, sinó que també s’estimula la claredat mental, la creativitat, l’empatia i el benestar personal i professional.

Tècniques creatives de treball corporal i moviment per a l’atenció a la gent gran

Recursos i tècniques de treball corporal per a professionals de l’àmbit sociosanitari per potenciar actituds d’escolta, consciència i acceptació del propi cos en la gent gran i promoure la pràctica de moviment creatiu orientada a descobrir les possibilitats i la reconnexió amb un mateix i amb els altres.

S’aplica una metodologia específica de treball corporal, desenvolupada a partir de la meva experiència amb grups de moviment creatiu i dansa amb gent gran.