Moviment per al benestar

Per destensar, estirar i revitalitzar el cos; practicar diferents tipus de moviment; estimular el moviment harmònic i natural de cadascú i promoure la creativitat i el benestar emocional i vital.